Selectie Overwaardehypotheek

Veel senioren hebben een groot deel van hun vermogen in de stenen van hun huis zitten. In veel gevallen is dat vermogen zelfs groter dan het vermogen dat zij bezitten in hun spaar-, beleggings- of pensioentegoeden.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat senioren erg zijn gehecht aan hun woning en aan hun sociale omgeving en om die redenen niet verhuizen. Aanpassen en levensbestendig maken van de woning is de grootste wens tegen lage maandlasten.

Er zijn diverse manieren waarop - geld uit de stenen - van de woning liquide kan worden gemaakt.  Grosso modo zijn er 4 vormen:

  1. de woningbezitter leent geld via een hypotheek met de woning als onderpand (ABN AMRO, SNS, Stekkie en Rabo)
  2.  de woningbezitter leent geld via de gemeente met de woning als onderpand (svn.nl)
  3. de woningbezitter verkoopt de woning maar blijft er wel wonen als huurder (Mijnbehoudenhuis.nl , levius.nl)
  4. de woningbezitter verkoopt de grond onder de woning en gaat ‘huur’ (erfpacht) betalen voor de grond (Duowonen) 

De eerste variant via een hypotheek zal voor veel van uw klanten de meest laagdrempelige zijn. Florius (Verzilverhypotheek) en Rabobank (krediethypotheek en overwaardeplan) bieden al langer verzilverproducten aan. In 2019 zijn daar Stekkie en ABN AMRO bij gekomen. Stekkie biedt een periodieke inkomensaanvullng voor 60-plussers. Bij ABN AMRO kan gekozen worden voor een eenmalige uitkering, een periodieke uitkering of een combinatie. Bij ABN AMRO geldt dat de aanvrager (of beide aanvragers) AOW gerechtigd moeten zijn. Lees hier meer over beide producten:

Een ‘overwaarde selectie’ of ‘verzilver selectie’ zal doorgaans aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:
- Een minimale leeftijd (bijvoorbeeld bij ABN AMRO is dat 67, bij Stekkie 60 en bij Duowonen 57)
- Een substantiële overwaarde in de woning (woning is vrij van hypotheek of LTV is < 60%)

Voorbeeld selecties

Extra handige info:

Verzilveren in het nieuws: