Relaties die kunnen besparen

De relaties die in deze selectie vallen kunnen veelal besparen

Uitgangspunten:

  • Ingangsdatum hypotheek: tussen 01-01-2010 / 01-01-2016
  • Met een rentevaste periode van 10 jaar
  • Rente hoger dan 4%
  • Huidige LTV maximaal 80%
  • Nu geen NHG

Reden voor een gesprek kunnen zijn: 

  • Verlagen huidige risicoklasse; Stijgende woningwaardes in combinatie met annuïtair/lineair of opbouw van kapitaal verzekering van de producten in de jaren 2010 t/m 2013
  • Oversluiten intern of extern (Een lagere rente bij een annuïtaire lineaire lening zorgt naast een mogelijke besparing ook voor een versnelde aflossing) 
  • Rentemiddeling