Florius Verzilver Hypotheek / Rabo OverwaardePlan

De 'verzilverhypotheek'selectie heeft de volgende criteria: 

  • Iedereen met een hypotheek
  • Aanvragers en/of partners vanaf 60 jaar en ouder
  • Geschatte LTV tot 50% van de marktwaarde 

Welke 2 aanbieders hebben hier nu een product voor? 

  • Florius Verzilver Hypotheek (LTV product) 
  • Rabo Krediethypotheek / Rabo OverwaardePlan (LTI respectievelijk LTV product)  

Meer informatie over de producten van deze 2 aanbieders: 

Over Florius Verzilver Hypotheek
Florius heeft aanpassingen gedaan aan de Florius Verzilver Hypotheek. Bij de vernieuwde Verzilver Hypotheek krijgen klanten een hogere opnamelimiet en flexibelere opnamemogelijkheden. De hypotheek is bedoeld voor zestigplussers die in hun woning willen blijven wonen, maar hun overwaarde willen gebruiken als aanvulling op het inkomen. De klant kan door een (aantal) opname(s) beschikken over zijn vermogen dat vrij besteedbaar is voor zaken als verbouwen, financiële hulp aan kinderen en medische zorg.

Overwaarde omgezet in leningWat de klant kan lenen, is niet afhankelijk van zijn inkomen, maar van de overwaarde op de woning, zijn leeftijd en de hoogte van de rente. Een zuivere LTV beoordeling dus. Wanneer de klant gebruik maakt van deze optie, wordt een deel van de overwaarde op de woning omgezet in een lening bij Florius. Dit gebeurt pas als de klant de overwaarde opneemt. De verschuldigde rente wordt maandelijks in zijn geheel of gedeeltelijk bijgeschreven op de lening, waardoor de schuld gedurende de looptijd van de lening oploopt. Pas als de woning is verkocht, lost de klant de nieuwe schuld, inclusief de rentekosten, af.

Belangrijkste voorwaarden voor de Florius Verzilver Hypotheek:

  • De jongste aanvrager moet ten minste 60 jaar zijn;
  • De klant is, eventueel samen met zijn/haar partner, eigenaar van én bewoner van het huis;
  • Bestaande hypotheekschulden moet eerst worden afgelost. Dit kan via de Florius Verzilver Hypotheek, maar ook uit eigen middelen;
  • Het huis moet goed onderhouden worden;

De rente van de Florius Verzilver Hypotheek staat vast gedurende de gehele looptijd van de lening.
Bron Florius.nl 05-07-2017 

Rabo Krediethypotheek

Nieuw aspect bij het besteden van overwaarde bij de Rabo is dat Rabo bij AOW'ers die volgens de standaardregels geen hypotheek kunnen krijgen, kijkt naar de werkelijke lastennorm. De bank checkt simpelweg of het inkomen hoog genoeg is om de werkelijke hypotheeklasten te kunnen betalen.Bij stellen moet 1 van de 2 AOW gerechtigd zijn. Daarmee blijft de Rabo dus wel kijken naar LTI.Senioren die voldoen aan de werkelijke lastennorm kunnen een reguliere krediethypotheek óf een aflossingsvrije hypotheek afsluiten waarover de klant rente blijft betalen.  

Over het Rabo OverwaardePlan

Voor senioren die voldoende overwaarde hebben maar NIET voldoen aan de werkelijke lastennorm, is er het vernieuwde OverwaardePlan.
Senioren kunnen de overwaarde van het huis gebruiken voor bijvoorbeeld aanvulling op het pensioen of een schenking aan (klein)kinderen. De klant sluit daarvoor een KeuzePlus Hypotheek af (dit is een krediethypotheek tegen variabele rente). Er geldt GEEN aflosverplichting en de verschuldigde rente wordt bijgeplust bij de schuld. De klant kan een bedrag ineens lenen of een maandelijks bedrag om het inkomen aan te vullen. De klant kan maximaal 67,5% van de marktwaarde van de woning lenen voor het Rabo OverwaardePlan. Bestaande leningdelen tellen mee bij het bepalen van die 67,5%.  De Klant kan er ook voor kiezen om de rentelasten uit andere (Rabo) leningdelen uit de KeuzePlusHypotheek te betalen. Wanneer de klant een groot bedrag ineens wil opnemen, kan het Rabo OverwaardePlan ook in de vorm van een aflossingsvrije hypotheek worden gesloten.

De rente van een KeuzePlus Hypotheek is een variabele rente.
Bron Rabobank.nl 05-07-2017